Samenstelling van het college

Hier vindt u de leden van het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester H. (Rikus) Jager

Burgemeester Jager portret ketting LR

De portefeuille van burgemeester Jager:

 • Wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid, APV
 • Bedrijfsvoering en personele zaken
 • Monumentenbeleid, archeologie, UNESCO en cultureel erfgoedlijst, Leerstoel
 • Promotie van de lokale economie
 • Crisisopvang vluchtelingen
 • Representatie en kabinetszaken


Wethouder J. T. (Jacob) Boonstra (CDA)

wethouder Boonstra LR

De portefeuille van wethouder Boonstra:

 • ​​​​  Sociaal domein (inclusief zorg en onderwijs)
 •   Recreatie en toerisme (inclusief het programma Vitale Vakantieparken)
 •   Financiën
 •   Grondexploitatie
 •   Volksgezondheid
 •   Participatie


Wethouder R. (Roel) Vedder (VVD)

wethouder Vedder LR

De portefeuille van wethouder Vedder:

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en bouwen)
 • Duurzame energie, RO-gerelateerd
 • Economie (inclusief landbouw)
 • Handhaving
   

Wethouder H. (Henk) Doeven (DSW)

wethouder Doeven LR

De portefeuille van wethouder Doeven:

 • Beheer openbare ruimte waaronder: wegen, groen, verkeer(-sveligheid), afval, reiniging, riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzame energie
 • Natuur
 • Milieu (inclusief afval)
 • Kunst, cultuur en musea
 • Maatschappelijke voorzieningen en sport


Gemeentesecretaris D. (Debbie) Bruijn-Van den Berg

gemeentesecretaris Debbie Bruijn LR

De gemeentesecretaris adviseert het college van B&W en staat als algemeen directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Daarmee is zij de schakel tussen het bestuur en de organisatie. Zij stuurt de hele organisatie aan en is eindverantwoordelijke.