Financiën

Programmabegroting, jaarverslagen, bestuursrapportages, perspectiefnota, inkoop en aanbesteding.

 • Programmabegroting

  Via de programmabegroting bepaalt de gemeenteraad per programma hoe het beleid in hoofdlijnen voor het komende jaar eruit ziet en wat de kosten en baten daarvan zijn. Het college werkt dit uit in de productenbegroting.

  Lees verder

 • Jaarverslagen

  De programmarekening van de gemeente Westerveld bestaat uit het financieel jaarverslag en de jaarrekening.

  Lees verder

 • Voorjaarsrapportage

  Elk jaar stelt het college voor de komende jaren een strategische toekomstvisie op. Hierin geeft het college aan wat de belangrijkste kwaliteiten zijn van de gemeente. Dit gebeurde tot 2016 in de perspectiefnota, maar is nu opgenomen in de voorjaarsrapportage. De voorjaarsrapportage bevat ook de laatste financiële actualisering voor het huidige begrotingsjaar.

  Lees verder

 • Najaarsrapportage

  In de najaarsrapportage geeft het college van de gemeente Westerveld zowel de beleidsmatige als financiële stand van zaken weer.

  Lees verder

 • Inkoop en aanbesteding

  Het inkoopbeleid van de gemeente Westerveld geeft de kaders weer voor het inkopen van diensten, leveringen en werken.