Financiën

Programmabegroting, jaarverslagen, bestuursrapportages, perspectiefnota, inkoop en aanbesteding.

 • Programmabegroting

  Via de programmabegroting bepaalt de gemeenteraad per programma hoe het beleid in hoofdlijnen voor het komende jaar eruit ziet en wat de kosten en baten daarvan zijn. Het college werkt dit uit in de productenbegroting.

 • Jaarverslagen

  De programmarekening van de gemeente Westerveld bestaat uit het financieel jaarverslag en de jaarrekening.

 • Voorjaarsrapportage

  Elk jaar stelt het college voor de komende jaren een strategische toekomstvisie op. Hierin geeft het college aan wat de belangrijkste kwaliteiten zijn van de gemeente. Dit gebeurde tot 2016 in de perspectiefnota, maar is nu opgenomen in de voorjaarsrapportage. De voorjaarsrapportage bevat ook de laatste financiële actualisering voor het huidige begrotingsjaar.

 • Najaarsrapportage

  In de najaarsrapportage geeft het college van de gemeente Westerveld zowel de beleidsmatige als financiële stand van zaken weer.