Financiën

De gemeente Westerveld heeft de begroting 2023 – 2026 gepubliceerd. Deze is digitaal en voor een ieder online te raadplegen via een speciaal portaal. Daarnaast bevat deze pagina een archief met programmabegrotingen, jaarverslagen, voor- en najaarsrapportages.

  • P&C Portaal gemeente Westerveld

    De gemeente Westerveld heeft de begroting 2024 gepubliceerd. Deze is digitaal en voor een ieder online te raadplegen via een speciaal portaal.

  • Archief

    In het archief staan de programmabegrotingen, jaarverslagen, voor- en najaarsrapportages van het lopende en voorgaande jaren.