Zienswijze, bezwaar en klachten

U heeft diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk handelen of beleid.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u zich door het optreden van een ambtenaar benadeeld voelt.

 • Zienswijze kenbaar maken

  U kunt uw zienswijze over gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Wob-verzoek indienen

  U kunt de gemeente vragen om informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek.

 • Agenda bezwaarschriftencommissie

  Twee weken voorgaand aan een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie publiceert de gemeente de agenda (onder voorbehoud van wijzigingen).