Goed om te weten

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft.

Houdt u ook rekening met de volgende punten:

 • Veiligheidsplan
  Bij de aanvraag voor een evenement dient u een veiligheidsplan aan te leveren. In de toelichting op het veiligheidsplan staat welke punten u in uw plan mee dient te nemen; 
 • Alcohol schenken tijdens een evenement
  Informatie over het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een evenement.
 • Incidentele festiviteit
  Wanneer u als bedrijf of inrichting een activiteit organiseert waarbij u verwacht de geluidsnormen te overschrijden.
 • Evenementenverzekering 
  Informatie over de collectieve evenementenverzekering.
 • Digitale evenementenborden 
  Er staan zeven digitale evenementenborden in de gemeente Westerveld. Op deze borden worden evenementen en lokale activiteiten bekendgemaakt aan het publiek.
 • Ontheffing kampvuur
  Een kampvuur stoken is niet zomaar toegestaan. Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente.
 • Ontheffing geluid
  Indien u een feest wilt geven en dit voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder kan geven, dan dient u een geluidsontheffing aan te vragen bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing verlenen.
 • Geluidswagen gebruiken 
  Wilt u een geluidswagen gebruiken voor reclame of muziek? Dit mag onder bepaalde voorwaarden.
 • Verkeersmaatregel of verkeersbesluit 
  Moet u voor een evenement gebruik maken van de openbare ruimte of weg of wilt u bijvoorbeeld een straat afsluiten? Meld dit dan bij de evenementenaanvraag. De gemeente kan een verkeersmaatregel of verkeersbesluit nemen. Deze wordt dan ook gepubliceerd en de hulpdiensten worden op de hoogte gebracht, zodat zij tijdelijk  een andere route moeten nemen. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief wegen af te zetten. Er worden geen leges gerekend.
 • Geocaching
  Wilt u voor uw evenement geocaches plaatsen? Gemeente Westerveld staat open voor deze leuke, sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches ontstaat op gemeentelijk terrein. Lees de voorwaarden goed door.
Evenement op zon- of feestdagen

Gaat u een evenement organiseren op een zondag, Hemelvaartsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag of 1e Kerstdag? Dan moet u op grond van art. 4.3 van de Zondagswet een ontheffing hebben. De gemeente beoordeelt aan de hand van de gegevens van het aanvraagformulier of deze ontheffing verleend kan worden.

Verkeersregelaars

Als organisator van een evenement dient u gebruik te maken van verkeersregelaars die conform de vernieuwde Regeling Verkeersregelaars 2017 zijn opgeleid. Via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl registreert u het evenement en de verkeersregelaars.

Meer weten?

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Westerveld en heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze contactpersoon evenementen, via telefoonnummer 14 0521 of e-mailadres info@gemeentewesterveld.nl