Gemeentelijke bekendmakingen

De bekendmakingen van vergunningen vindt u wekelijks op officiëlebekendmakingen.nl

Actuele bekendmakingen

Een overzicht van alle bekendmakingen die momenteel ter inzage liggen vindt u in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nlVia berichten over uw buurt zoekt u zoekt u naar berichten van overheidsorganisaties, die invloed hebben op uw leefomgeving.

E-mailservice

De bekendmakingen die de gemeente publiceert, kunt u ook per e-mail ontvangen. Deze service van de overheid heet 'Over uw buurt'. Met de e-mailservice ontvangt u per mail, besluiten en andere berichten die via Overheid.nl gepubliceerd zijn. Berichten van bijvoorbeeld gemeente, provincie en waterschap. U voert de postcode, het huisnummer én de straal rondom het adres in, waarover u geïnformeerd wilt blijven. U kunt ook het type bericht instellen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen) én van welke organisatie(s) u berichten wilt ontvangen.