Stukken ter inzage

Sommige gemeentelijke stukken worden ter inzage gelegd, bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een voornemen van het gemeentebestuur om een bepaald besluit te nemen.

  • Toelichting

    In de publicatietekst wordt aangegeven hoe lang de terinzagelegging is en welke reactie (bijvoorbeeld inspraak, zienswijze, beroep) ingediend kan worden.