Toelichting

In de publicatietekst wordt aangegeven hoe lang de terinzagelegging is en welke reactie (bijvoorbeeld inspraak, zienswijze, beroep) ingediend kan worden.

Tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis kunt u de stukken aan de balie inzien.

Ga naar de stukken die momenteel ter inzage liggen.