Belastingen

WOZ, OZB, rioolheffing en andere belastingen voor ondernemers. Voor de meeste informatie hieronder wordt u doorgestuurd naar het onderdeel Inwoners, met uitzondering van toeristenbelasting.

 • WOZ-beschikking en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente.

 • Onroerendezaakbelastingen

  De onroerendezaakbelastingen (OZB) is de belasting op uw huis, grond of bedrijf.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is de belasting voor onderhoud van de riolering en voor afvoer van het water.

 • Toeristenbelasting

  Biedt u een gelegenheid tot kort overnachten? Dan moet u toeristenbelasting betalen.

 • Kopie belastingaanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie van uw belastingaanslag krijgen.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Automatische incasso

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Betalingsregeling

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Kwijtschelding

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Betaalt u uw belastingen niet op tijd? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en deurwaarders.