Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521. In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Belastingen

WOZ, OZB, rioolheffing en andere belastingen voor ondernemers. Voor de meeste informatie hieronder wordt u doorgestuurd naar het onderdeel Inwoners, met uitzondering van toeristenbelasting.

 • WOZ-beschikking en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente.

 • Onroerendezaakbelastingen

  De onroerendezaakbelastingen (OZB) is de belasting op uw huis, grond of bedrijf.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is de belasting voor onderhoud van de riolering en voor afvoer van het water.

 • Toeristenbelasting

  Biedt u een gelegenheid tot kort overnachten? Dan moet u toeristenbelasting betalen.

 • Kopie belastingaanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie van uw belastingaanslag krijgen.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Automatische incasso

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Betalingsregeling

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Kwijtschelding

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Betaalt u uw belastingen niet op tijd? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en deurwaarders.