Nieuw LEADER programma 2023-2027

Met het nieuwe LEADER programma, dat gericht is op West Drenthe, waar de gemeente Westerveld ook onderdeel van is, willen we bewoners, bedrijven en instellingen uitdagen om onderscheidende en vernieuwende projecten in te dienen.

Wat is het LEADER programma?

LEADER is een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Kort gezegd is het doel van het LEADER programma om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van West Drenthe te versterken. Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën. Maar  LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het aanjagen van lokale initiatieven, die vanuit de bevolking (ondernemers) ontstaan; experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een aandrijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Waar moet een project aan voldoen?

Er is een lokale ontwikkelstrategie samengesteld, waarin de criteria staan vermeld waar een project aan moet voldoen. Van de initiatiefnemers wordt ook een eigen financiële bijdrage gevraagd. 

Beoordeling

De Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt aan de hand van de opgestelde criteria of het project ‘LEADER waardig’ is. Initiatiefnemers ontvangen bij een positieve beoordeling een uitnodiging om een korte pitch te houden over het betreffende project. 

Meer informatie en contact

Informatie over de te volgen stappen voor initiatiefnemers staat op de website van de provincie Drenthe. Aanvragen - LEADER Drenthe

Vanaf woensdag 8 mei 2024 is de subsidieregeling ‘Provinciale LEADER-projecten Drenthe’ open voor het indienen van aanvragen.

Contactpersonen

  • LEADER West programma: Henk van der Horst (LEADER-coördinator West, projectadviseur samen leven & wonen en toekomstgerichte economie)
    tel. 06-53727651of via het algemene telefoonnummer van de provincie Drenthe 0592-36 55 55
    e-mail: leaderwest@drenthe.nl
  • Contactpersonen gemeente Westerveld: Suzan Brand en Gerrie Ebbeling
    Tel. 14 0521
    e-mail: info@gemeentewesterveld.nl 

leader_drenthe_west_algemeen_fc_grijze_achtergrond