Bibob-onderzoek

Als u een aanvraag indient voor een vergunning, een subsidie of als u meedoet aan een aanbesteding, kan de gemeente de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. Dit gebeurt met een BIBOB onderzoek.

Beschrijving

Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente niet alleen de betrouwbaarheid van uw bedrijf maar ook van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Met het Bibob onderzoek wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de officier van justitie hierom vraagt. Besluit de gemeente om Bureau Bibob een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen? Dan krijgt u hiervan bericht en krijgt u de mogelijkheid om te reageren. Eventueel kunt u uw aanvraag ook nog intrekken. 

Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.
 

Voorwaarden

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij aanbestedingen door de gemeente;
 • bij het aanvragen van een vergunning of subsidie;
 • als u al een vergunning heeft of subsidie krijgt;
 • als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert;
 • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is;
 • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren;
 • als u vuurwerk wilt importeren.
   

Aanvraag

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

 • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier;
 • U vult het formulier helemaal in en voegt de gevraagde informatie toe. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.
 • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inzet.
 • Als het Landelijk Bureau Bibob wordt ingezet, stuurt dat bureau een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Documenten, wet en regelgeving

Bezwaar & beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.