Informatie en advies

Meer informatie over inkoop en aanbesteding, ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden, en mogelijkheden voor hulp, begeleiding en advies.

 • Inkoop en aanbesteding

  Het inkoopbeleid van de gemeente Westerveld geeft de kaders weer voor het inkopen van diensten, leveringen en werken.

 • TABOER, hulplijn voor de agrarische sector

  LTO Noord heeft in samenwerking met Zorg om Boer en Tuinder het initiatief TABOER opgezet. Onder het motto ‘Praten helpt’ zet TABOER zich in voor het bespreekbaar maken van mentale problemen bij boeren en tuinders.

 • Zaakbegeleider biedt veehouders ondersteuning bij keuzes voor veehouderij

  Heeft u een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen? En denkt u erover gebruik te maken van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv)? Of heeft u zich al aangemeld maar wilt u graag wat ondersteuning bij het maken van uw keuzes? Vraag dan een zaakbegeleider aan.

 • Ondernemers en participatiewet

  De Participatiewet heeft als doel om meer mensen te laten deelnemen aan het arbeidsproces en zo hun uitkeringsafhankelijkheid te verminderen.

 • Ondernemersklankbord

  Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Stichting Ondernemersklankbord geeft u onpartijdig advies.

 • Ondernemersplein

  Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

 • Handreiking vrijkomende agrarische bebouwing

  Door de Rijksoverheid zijn diverse regelingen geopend voor agrariërs die willen afschalen of stoppen met hun agrarische activiteiten. Maar wat betekent stoppen of afschalen voor uw agrarische bedrijfskavel?

 • koopstromenonderzoek

  Het onderzoeksbureau I&O Research doet regelmatig onderzoek naar koopstromen in de omgeving. Bekijk hier de verschillende koopstromenonderzoeken