Wet en regelgeving

Voordat u uw bedrijf start of wanneer gaat (ver)bouwen, is het goed om vooraf uit te zoeken wat u nodig heeft.

Een bedrijf starten en hebben binnen de daarvoor geldende regels is belangrijk. Sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het nodige veranderd. De meeste algemene regels die al golden voor 1 januari 2024 blijven nu ook gewoon gelden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld regels op het gebied van afval, geluid, geur. Meer informatie over Omgevingswet en bedrijven kunt u vinden op Wat de Omgevingswet betekent voor bedrijven | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Ook bij het Ondernemersplein kunt u informatie vinden.

Daarnaast kunnen er ook vanuit de gemeente bepaalde vergunningen en meldingen gelden. Dat wordt straks geregeld in het Omgevingsplan. Daar hebben gemeenten tot 2032 de tijd voor om te werken naar 1 Omgevingsplan voor de hele gemeente. Tot die tijd is het belangrijk dat u weet wat er in het bestemmingsplan (dat heet sinds 1 januari 2024 het omgevingsplan, tijdelijk deel)  staat, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het pand moet bijvoorbeeld een bedrijfsfunctie hebben. Heeft deze dat niet dan moet u  dat eerst bij de gemeente aanvragen. De gemeente beoordeelt of u uw bedrijf op deze plek kunt vestigen. Dat geldt ook voor percelen met een bedrijfsbestemming. NIet alle soorten bedrijven kunnen zomaar gevestigd worden in een perceel met een bedrijfsbestemming. Dat heeft te maken met o.a. milieuhinder en afstanden tot bijvoorbeeld woningen. Dit geldt ook als u uw bedrijf wilt uitbreiden. Kijk eerst op het omgevingsloket welke functie uw perceel heeft en of er uitbreidingsmogelijkheden zijn. Wij adviseren u een vooroverleg in te dienen via het Omgevingsloket op . Home - Omgevingsloket (overheid.nl). U kunt op dit loket eerst ook een vergunningcheck doen.

Lokale professionals kunnen u ook adviseren en/of ondersteunen. Kijk voor lokale professionals op de website van Uit Westerveld.

Meer informatie

Gemeentelijke regelgeving