Natuurvergunning

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig.

Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura2000 gebieden plaatsvindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig is. Kijk vooral op Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming - Provincie Drenthe voor meer informatie.

Brochure Omgevingsvergunningen en natuurwetgeving

In de brochure Omgevingsvergunningen en beschermde natuur (PDF - 581 kB) leest u welke stappen u moet nemen in het kader van de Wet natuurbescherming wanneer u een omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) aanvraagt bij de gemeente.

Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen - Provincie Drenthe) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.