Financiële steun voor ondernemers

Als ondernemer of zzp'er kan het zijn dat u tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf.

Gemeente Westerveld biedt tijdelijk extra ondersteuning voor gevestigde zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. Lees het nieuwsbericht 'Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers'.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u een tijdelijke terugval in inkomsten? Of denkt u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Of hebt u de wens om uw eigen bedrijf gaan starten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening. U kunt ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Voor meer informatie over bijstand voor zelfstandigen kunt u terecht op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

Bent u als oudere, arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen en heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Voor meer informatie over de IOAZ-uitkering kunt u terecht op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Aanvragen

U kunt deze voorzieningen aanvragen bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle. Ga daarvoor naar www.rbzzwolle.nl. Als u een aanvraag wilt indienen, moet u voor de beoordeling van de inkomens- en vermogenseisen de jaarrekening van het voorgaande jaar als bewijsstuk indienen.