Najaarsrapportage

In de najaarsrapportage geeft het college inzicht in de financiën en of de doelen uit het beleid zijn behaald.