Programmabegroting

In de programmabegroting bepaalt de gemeenteraad het beleid in hoofdlijnen voor het komende jaar.