Evenementen in de natuur

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig.

Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura2000 gebieden plaatsvindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig is. Kijk vooral op Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming - Provincie Drenthe voor meer informatie.
Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen - Provincie Drenthe) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.

Toestemming grondeigenaar

Wanneer u een evenement wilt organiseren op het grondgebied van iemand anders, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, vraag dan eerst toestemming aan de grondeigenaar voordat u een vergunning aanvraagt. Deze toestemming voegt u als bijlage bij de aanvraag. Wanneer er toestemming wordt gevraagd kan het zijn, dat de organisatie vanaf 1 januari 2022 aparte kosten in rekening brengt voor hun aanvraag. Deze kosten komen bovenop de kosten van de vergunningaanvraag die u bij de gemeente indient.

Evenementen Drents-Friese Wold

Wanneer u een evenement organiseert op het grondgebied van Het Drents- Friese Wold, dan dient u binnen 8 weken een aanvraag in bij het evenementen loket van Het Drents- Friese Wold via gebruikersovereenkomstendfw@staatsbosbeheer.nl of u kunt voor meer informatie bellen met het telefoonnummer 0592-459431. Of kijk op de website van het Drents-Friese Wold

Evenementen Dwingelderveld:

Wanneer u een evenement organiseert op het grond gebied van het Dwingelderveld, dan dient u binnen 8 weken een aanvraag in bij het evenementen loket Dwingelderveld via np_dwingelderveld@natuurmonumenten.nl. Bekijk ook de website van het nationaal park Dwingelderveld.