Zienswijze kenbaar maken

Als burger kunt u ook invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad. Belangengroepen en actiecomités onderhouden vaak contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of nalaat, kan naar het spreekuur van een wethouder gaan, hem of haar opbellen of e-mailen, een of meer raadsleden overtuigen of een raadsvergadering bezoeken.

Meer informatie over de verschillende manieren om dit te doen vindt u op de website van de gemeenteraad.

Inspraakverordening

In de inspraakverordening staat hoe u kunt inspreken. Artikel 3.12.1 van deze verordening is per 1 juli 2021 vervangen door de Wet Elektronische Publicaties. De gemeente publiceert vanaf dat moment algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen voornamelijk digitaal. In de publicaties wordt vermeld wanneer er inspraak mogelijk is.