Zienswijze kenbaar maken

U kunt uw zienswijze ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

Als burger kunt u ook invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad. Meer informatie over deze manier van inspraak vindt u op de website van de gemeenteraad.

Belangengroepen en actiecomités onderhouden vaak contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of nalaat, kan naar het spreekuur van een wethouder gaan, hem of haar opbellen of e-mailen, een of meer raadsleden overtuigen of een raadsvergadering bezoeken.

Inspraakverordening

In de inspraakverordening staat hoe u kunt inspreken. Het gemeentebestuur maakt op de informatiepagina’s in de huis-aan-huiskrant bekend wanneer er inspraak mogelijk is. Deze pagina’s zijn ook te vinden op de pagina Publicaties.