Drents ontwikkelperspectief Vitale Vakantieparken Drenthe

Drenthe ambieert een karaktervol verblijfsaanbod dat de Drentse (oer)natuur en landschapsbeleving en cultuur versterkt. Daarom willen we ruimte bieden voor creatief en wendbaar ondernemerschap. Het verblijfsaanbod moet aantrekkelijk zijn voor bestaande en nieuwe doelgroepen.

Het doel van het nieuwe ontwikkelperspectief VVP is kiezen voor kwalitatief goede en duurzame verblijfsrecreatie initiatieven en voorkomen dat met nieuwe ontwikkelingen meer 'huisvestings- en woonparken ontstaan'. Het ontwikkelperspectief is uitnodigend en verleidend, zodat de marktpartijen en overheden in Drenthe samen de verblijfsrecreatie ambitie realiseren.

Bekijk het Drents ontwikkelperspectief Vitale Vakantieparken Drenthe .