Alcohol schenken tijdens een evenement

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een alcoholwetvergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om een ontheffing artikel 35 alcoholwet te krijgen:

  • Er moet sprake zijn van een bijzondere (tijdelijke) gebeurtenis of evenement.
  • De ontheffing geldt voor zwak alcoholhoudende drank. Dit is drank met 15% of minder alcohol. Het schenken van sterkere drank of mixdrankjes mag alleen met een alcoholwetvergunning en is niet toegestaan bij een ontheffing artikel 35 alcoholwet.
  • De verantwoordelijke leidinggevende  moet minstens 21 jaar zijn.
  • De verantwoordelijke leidinggevende  moet persoonlijk op genoemde locatie aanwezig zijn.

De volgende voorschriften staan in de ontheffing:
1.    er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (NIX18);
2.    bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken;
3.    de organisatie van het evenement dient ten tijde van het evenement niet onder invloed te zijn van alcohol. U moet snel en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten;
4.    de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank gebeurt onder toezicht van bovengenoemde leidinggevende. Medewerkers mogen niet jonger dan 16 jaar zijn;
5.    u heeft geen sterke drank aanwezig en u laat ook niet toe dat dit aan het publiek wordt verstrekt;
6.    er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers;
7.    dronken personen worden niet toegelaten tot het evenement;
8.    het is niet toegestaan om eigen (alcoholhoudende) consumpties mee het terrein op te nemen;
9.    het is als meerderjarige niet toegestaan om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar;
10.    u zorgt ervoor dat er ook alcoholvrije dranken verkregen kunnen worden.

Kosten

€ 56,50 (tarief 2024)