Vergunningen en meldingen

Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of kappen, sloopmelding, asbest en bodemonderzoek.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Verkennend gesprek ruimtelijk initiatief

  Professionals die willen onderzoeken hoe zij een plan voor een ruimtelijk initiatief (bouwen en/of ruimtelijke ordening) het beste kunnen indienen bij de gemeente, kunnen daarvoor een afspraak maken voor een verkennend gesprek.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Meld hier de start of het gereed zijn van uw bouwwerkzaamheden.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Vraag eerst een vooroverleg aan als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

 • Omgevingsvergunning inzien

  U kunt op afspraak bij de gemeente een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

 • Uitrit bij woning of bedrijf

  Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bomen kappen

  Gaat u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

  Bent u van plan om een bedrijf of milieubedreigende activiteiten te starten of te veranderen? Dan moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.

 • Bodemonderzoek

  Er is een bodemonderzoek nodig wanneer een bouwwerk wordt aangemerkt als een verblijfsruimte waar (nagenoeg) voortdurend mensen verblijven.

 • Watervergunning

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. Soms moet u een vergunning aanvragen.