Vergunningen en meldingen

Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of kappen, sloopmelding, asbest en bodemonderzoek.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Verkennend gesprek ruimtelijk initiatief

  Professionals die willen onderzoeken hoe zij een plan voor een ruimtelijk initiatief (bouwen en/of ruimtelijke ordening) het beste kunnen indienen bij de gemeente, kunnen daarvoor een afspraak maken voor een verkennend gesprek.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Start of het gereed zijn van uw bouwwerkzaamheden - Wet Kwaliteitsborging

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Vraag eerst een vooroverleg aan als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

 • Omgevingsvergunning of bouwdossier inzien

  U kunt op afspraak bij de gemeente een (aanvraag) omgevingsvergunning of een bouwdossier inzien.

 • Asbest verwijderen

  In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn regels opgenomen over het verwijderen van asbest. Lees hier meer informatie.

 • Uitrit bij woning of bedrijf

  Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u waarschijnlijk een sloopmelding doen.

 • Bomen kappen

  Gaat u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Milieu-activiteiten

  Bent u van plan om een bedrijf of milieubedreigende activiteiten te starten of te veranderen ? Dat heet vanaf 1 januari 2024 een milieubelastende activiteit. Het Besluit activiteiten leefomgeving is van toepassing. Hierin staan veel algemene regels waar u aan moet voldoen.

 • Bodemonderzoek

  Er is een bodemonderzoek nodig wanneer een bouwwerk wordt aangemerkt als een verblijfsruimte waar (nagenoeg) voortdurend mensen verblijven.

 • Omgevingsvergunning water

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. Soms moet u een vergunning aanvragen.

 • Wet kwaliteitsborging (Wkb)

  Op 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in werking getreden. Het doel van de Wkb is de bouwkwaliteit te verhogen.

 • Nota Omgevingskwaliteit (welstand)

  (Bouw) plannen worden getoetst aan welstand. De gemeente Westerveld heeft een Nota Omgevingskwaliteit waar (bouw)plannen aan getoetst worden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of een plan past in de omgeving en adviseert vervolgens de gemeente.