Horecabedrijf beginnen of wijzigen

Als u een horecabedrijf begint of als er wijzigingen zijn in uw horecabedrijf, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Voorwaarden

Als in uw horecabedrijf alcoholische dranken verstrekt en genuttigd worden, moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben.

Uw horecapand moet daarnaast aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Ook worden er eisen aan het personeel gesteld. Zo moeten leidinggevenden minimaal 21 jaar zijn en een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid hebben.

Wijzigingen in uw horecabedrijf

Als de leidinggevende of de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert, moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Als uw horecabedrijf bouwtechnisch zodanig verandert dat deze niet meer overeenkomt met de omschrijving in de drank- en horecavergunning, moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente.