Afspraken voor bouw van meer huurwoningen in Westerveld

De gemeente Westerveld en Actium ondertekenden op 19 december een intentieovereenkomst voor de bouw van circa 20 nieuwe huurwoningen; 8 in Dwingeloo op de plek waar een deel van de voormalige Storkschool stond en circa 12 woningen in Vledder Noord.

Wethouder Jacob Boonstra: ”We zien in woningcorporatie Actium een goede partner om het aanbod van sociale- en middenhuur-woningen in onze gemeente te vergroten. Met de intentieverklaring bieden we Actium de mogelijkheid om op deze locaties ook sociale woningbouw te realiseren. Door verschillende projecten en initiatieven te stimuleren, wil de gemeente Westerveld ervoor zorgen dat iedereen een comfortabel, energiezuinig of -neutraal en betaalbaar thuis krijgt. Een gezonde plek waar je je prettig, veilig en geborgen voelt. Een plek in een buurt waarin mensen plezierig met elkaar samenleven en waarin iedereen kan meedoen.”

Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Actium: “Het toevoegen van ongeveer 20 betaalbare en duurzame huurwoningen in maar liefst twee dorpen in de gemeente Westerveld is een mooie stap vooruit. We trekken hierin samen op met de gemeente, ook met oog op de leefbaarheid. Zo maken we van een huis een thuis.”

Foto ondertekening Actium

Foto: Jacob Boonstra en Melanie Maatman ondertekenen intentieverklaring