Juli 2023

 • Stookverbod ingetrokken

  Op 12 juni 2023 is vanwege de droogte in Westerveld een stookverbod ingesteld voor de openbare ruimte. Nu de ergste droogte voorbij is, heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten dit stookverbod per direct op te heffen. Vanaf heden gelden weer de standaardregels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (Art. 5.34).

 • Alcoholverbod Blauwe Meer per 21/7

  Het college van B&W van de gemeente Westerveld heeft een alcoholverbod ingesteld direct bij en rond het Blauwe Meer. Dit verbod gaat in op vrijdag 21 juli aanstaande.

 • Zomerchallenge in Drenthe van start

  De 'Zomerchallenge' in Drenthe is van start! Veilig Verkeer Nederland daagt alle opa's, oma's en (klein)kinderen uit om in de zomervakantie samen zoveel mogelijk te fietsen. Samen fietsen is namelijk gezellig, goed voor je gezondheid en bovendien kunnen kinderen zo veel fietservaring opdoen in het verkeer. De Zomerchallenge bestaat uit verschillende opdrachten die je tijdens een fietstocht uitvoert. De opdrachten zijn spannend en leerzaam. Wie alle opdrachten uitvoert, maakt kans op het winnen van een dagje uit in Drenthe!

 • Incident wolf Wapse

  09 juli 2023

  Vanmorgen werd de loco burgemeester van onze gemeente gebeld dat er een schapenhouder was aangevallen door een wolf. Hierop is hij direct naar de plek van het incident gegaan. Hij heeft vervolgens, na ruggenspraak met politie en burgemeester Jager, opdracht gegeven om de wolf te laten afschieten. Dit besluit is genomen op basis van de gemeentewet die in werking treedt wanneer de openbare veiligheid in het geding is.

 • Start pilot met hogere erfmolens op boerenerven

  Gemeente Westerveld geeft agrariërs de kans om hogere erfmolens op hun erf te plaatsen. Het gaat om een proef van tien jaar samen met de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen.