November 2023

 • Nieuwe verkeersmaatregel Oude Willem

  Er is per direct een verbod tot stilstaan ingesteld op de Oude Willemsweg in Oude Willem, tussen de Bosweg (Drenthe) en de Bosweg (Friesland). De plek is in trek bij veel natuurliefhebbers, maar het veelvuldig parkeren en stilstaan van auto’s aan weerzijden van de weg en in de berm beperkt de doorgang. Dit kan zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom hebben zowel de gemeente Westerveld als de gemeente Ooststellingwerf de maatregel genomen een verbod tot stilstaan in te stellen. Het verbod wordt met verkeersborden aangegeven.

 • Westerveldse ondernemers in het zonnetje gezet

  In het kader van de Dag van de Ondernemer (vrijdag 17 november) zette wethouder Roel Vedder twee Westerveldse ondernemers in het zonnetje.

 • Wethouder Vedder vraagt fractie om opvolger te zoeken

  Wethouder Roel Vedder heeft het bestuur en de raadsfractie van de VVD gevraagd om op korte termijn op zoek te gaan naar een opvolger voor hem. Hij heeft het besluit genomen om zijn termijn als wethouder van de gemeente Westerveld niet vol te maken.

 • Inloopavonden invoering Diftar

  Om het beter scheiden van afval te stimuleren, voert de gemeente Westerveld vanaf 1 januari 2024 diftar in. Diftar is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. U betaalt dan een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of dat u restafval in de ondergrondse container weggooit.

 • Biologische markt Frederiksoord tijdelijk in Vledder

  Vanwege geplande werkzaamheden aan het parkeerterrein van Museum de Proefkolonie te Frederiksoord zijn we genoodzaakt de biologische weekmarkt te verplaatsen. Vanaf zaterdag 18 november tot medio mei 2024 kunt u markt vinden op het Lesturgeonplein te Vledder.

 • Werkzaamheden reconstructie Entingheweg Dwingeloo

  Maandag 13 november start aannemer Otten Infra met de reconstructiewerkzaamheden aan de Entingheweg te Dwingeloo. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook de gasleiding vervangen door RENDO. De werkzaamheden duren naar verwachting tot halverwege februari. Gedurende deze periode is de Entingheweg beperkt bereikbaar. De bushalte Entingheweg wordt tijdelijk verplaatst naar de kruising Nijverheidsweg-Valderseweg.

 • Begroting 2024: verder bouwen aan Westerveld

  Voor 2024 heeft de gemeente Westerveld veel plannen. In de begroting zijn deze plannen financieel uitgewerkt en met het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad zijn de budgetten beschikbaar gesteld om deze plannen uit te voeren. De gemene deler van veel van de plannen is het leefbaar maken en houden van de dorpen en kernen in Westerveld.

 • Pleegzorg: “De onvoorwaardelijke liefde die je voelt en die je terugkrijgt is het mooiste wat er is.”

  In het kader van ‘de week van de pleegzorg’ ging wethouder Jacob Boonstra op bezoek bij Nynke en Martijn, de ouders van drie dochters (9, 5 en 3 jaar oud). De twee jongsten zijn pleegdochters, toch voelen Martijn en Nynke geen verschil. Martijn: ”Natuurlijk weten we dat wij niet de biologische ouders zijn, je ziet het ook, maar gevoelsmatig is er geen verschil. De onvoorwaardelijke liefde die we voelen voor onze oudste dochter, voelen we ook voor onze pleegdochters.”