Februari 2024

 • Politieke avond Westerveld 12 maart 2024

  Op dinsdag 12 maart 2024 om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

 • Hoge zorgkosten, maar een laag inkomen? Check dan snel of u in aanmerking komt voor de regeling ‘compensatie eigen risico’.

  Heeft u hoge zorgkosten, maar een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunt u een financiële vergoeding voor uw zorgkosten aanvragen. De vergoeding is € 300,- per persoon per kalenderjaar. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in het verplichte eigen risico.

 • Verkeersmaatregel Oude Willem ingetrokken

  Het verbod tot stilstaan op de Oude Willemsweg in Oude Willem, tussen de Bosweg (Drenthe) en de Bosweg (Friesland) is ingetrokken. De verkeersmaatregel werd afgelopen november ingesteld vanwege tijdelijke verkeersdrukte. Vele mensen hoopten de wolf te spotten die zich daar regelmatig liet zien. Het veelvuldig parkeren en stilstaan van auto’s aan weerzijden van de weg en in de berm beperkte de doorgang en zorgde voor mogelijk onveilige verkeerssituaties.

 • Gemeente Westerveld wil lokale circulaire economie versnellen

  Afgelopen week zijn burgemeester Rikus Jager, wethouders Henk Doeven en Renate Masselink en ambtenaren op bedrijfsbezoek geweest bij Hellinga en Grondbalans Noordoost in Steenwijk om inspiratie op te doen om de lokale circulaire (kringloop) economie te versnellen.

 • Geen oordeel gemeenteraad over handelen burgemeester wolf in Wapse

  Dinsdag 20 februari vond in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld een hoorzitting plaats van de bezwaarschriftencommissie. In de media is hierover ten onrechte bericht dat de gemeenteraad de werkwijze van de betrokken bestuurders inhoudelijk zou hebben beoordeeld in een besloten zitting.

 • Zitting bezwaarschriftencommissie

  Vanmiddag, dinsdag 20 februari, is er een reguliere openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.

 • Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

  Deze week verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2024. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld.

  Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak vermeld. Op de achterkant, in de bijsluiter en op onze website staat een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en over de vaststelling van de WOZ-waarde.

 • Nieuw in Westerveld: ID-tafel voor ondersteuning bij initiatieven

  Inwoners, verenigingen, stichtingen en werkgroepen met een idee of initiatief op het gebied van o.a. gezondheid, sport, cultuur en leefbaarheid kunnen bij de ID-tafel terecht voor ondersteuning. Een initiatief kan al volledig uitgewerkt zijn, nog in de kinderschoenen staan of zich ergens daartussenin bevinden. De ID-tafel kan ondersteunen met kennis, advies, netwerken, budget en/of andere middelen.