Bouw 100 woningen in Valderse III Dwingeloo komt dichterbij

De gemeente Westerveld en projectontwikkelaar ‘J.C. van Kooten en Zonen’ hebben een overeenkomst gesloten voor woningbouw in Dwingeloo.

De nieuwe woonwijk Valderse III grenst aan de huidige wijk Valderse in Dwingeloo. Het is een woningbouwplan met een variatie aan woningtypes: vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwoningen. Wethouder Roel Vedder is blij met de komst van 100 woningen, waaronder 20 nieuwe sociale huurwoningen die door Actium worden ontwikkeld.

Wethouder Roel Vedder: "Na een zorgvuldig proces zijn we op het punt aangekomen dat er een concrete volgende stap gezet kan worden voor woningbouw in Westerveld. Vanaf 21 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De projectontwikkelaar zal samen met de gemeente op 17 januari 2024 een inloopavond organiseren. Belangstellenden en omwonenden zijn dan van harte uitgenodigd om zich nader te laten informeren over het plan. Het bouwrijp maken van de grond kan vervolgens starten als de bestemmingsplanprocedure is afgerond”.

Vedder verwacht dat in de loop van 2024 de eerste schop de grond in kan. De gemeente Westerveld wil conform de Woonvisie 2019-2025 en het coalitieakkoord de bouw van 1.000 woningen mogelijk maken om in de grote vraag naar passende woningen voor starters, senioren, spoedzoekers en andere woningzoekenden te voorzien.

Foto ondertekening Valderse III  Kaart Valderse III

Foto: ondertekening door wethouder Roel Vedder             Kaart: locatie van toekomstige week Valderse III
en de heer Van Kooten