Geen oordeel gemeenteraad over handelen burgemeester wolf in Wapse

Dinsdag 20 februari vond in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld een hoorzitting plaats van de bezwaarschriftencommissie. In de media is hierover ten onrechte bericht dat de gemeenteraad de werkwijze van de betrokken bestuurders inhoudelijk zou hebben beoordeeld in een besloten zitting.

De gemeenteraad heeft na de dood van de wolf in twee besloten zittingen gesproken met de desbetreffende bestuurders. Er is daarbij in persoonlijke zin steun uitgesproken voor de bestuurders, begrip getoond voor de dilemma’s die speelden en hen sterkte gewenst in deze lastige zaak.
 
Er loopt een strafrechtelijke procedure omdat de wolf een beschermde diersoort is. Tijdens de hoorzitting stond het bezwaar van de Faunabescherming centraal, tegen het niet op schrift stellen van de beslissing om de wolf in Wapse af te schieten. De bezwaarschriftencommissie heeft beide partijen gehoord en komt binnen een paar weken met een advies.

Foto gemeenteraad 2021