Verkeersmaatregel Oude Willem ingetrokken

Het verbod tot stilstaan op de Oude Willemsweg in Oude Willem, tussen de Bosweg (Drenthe) en de Bosweg (Friesland) is ingetrokken. De verkeersmaatregel werd afgelopen november ingesteld vanwege tijdelijke verkeersdrukte. Vele mensen hoopten de wolf te spotten die zich daar regelmatig liet zien. Het veelvuldig parkeren en stilstaan van auto’s aan weerzijden van de weg en in de berm beperkte de doorgang en zorgde voor mogelijk onveilige verkeerssituaties.

Inmiddels laat de wolf zich ter plaatse niet meer zien en er is geen extra drukte meer op de weg. Daarom hebben zowel de gemeente Westerveld als de gemeente Ooststellingwerf besloten de maatregel in te trekken. De verkeersborden die het verbod tot stilstaan aangegeven worden verwijderd.