Nieuwbouwplan brandweerkazerne Havelte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld heeft besloten dat de brandweer in Havelte een nieuwe kazerne krijgt.

Burgemeester Jager: “Het brandweervak vraagt zowel mentaal als fysiek veel van brandweermensen. Ze moeten gezond en veilig hun werk kunnen doen. Dit stelt eisen aan de inrichting en uitrusting van een brandweerkazerne. Het gebouw waarin de brandweer nu zit, is verouderd. Het voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen. Daarom hebben wij besloten dat er op dezelfde plek een nieuw gebouw nodig is. We hopen dat de nieuwe kazerne in 2025 in gebruik kan worden genomen.”

De komende tijd worden de plannen voor sloop en nieuwbouw verder uitgewerkt en zullen daarvoor de nodige procedures worden doorlopen. Tijdens de sloopwerkzaamheden kan de brandweerpost een klein stukje verderop een tijdelijk onderkomen krijgen aan de Van Helomaweg 39 in Darp, ook bekend als de oude gemeentewerf. Die locatie zal daarvoor nog wel eerst moeten worden aangepast. Via diverse gremia houdt de gemeente direct betrokkenen en omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen.