Start pilot met hogere erfmolens op boerenerven

Gemeente Westerveld geeft agrariërs de kans om hogere erfmolens op hun erf te plaatsen. Het gaat om een proef van tien jaar samen met de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen.

In de provincie Drenthe zijn nu alleen erfmolens tot 15 meter hoog toegestaan. In de pilot gaat die ashoogte tijdelijk naar 25 meter.

Voorwaarden

Het plan is ontwikkeld in overleg met de provincie. Aan deelname zijn voorwaarden verbonden. In de gemeente Westerveld  mogen maximaal tien hogere erfmolens komen. De eerste twee jaar brengen de gemeenten in kaart hoe groot het draagvlak onder omwonenden is, of de hogere erfmolens renderen en wat de impact op het landschap is. 

Daarna wordt besloten of permanent beleid voor de hogere erfmolens gewenst is. Zo ja, dan kunnen de deelnemers een definitieve vergunning aanvragen. Zo niet, dan moet de hogere molen na tien jaar worden verwijderd.

Hogere energieopbrengst

Het plan is ontstaan doordat agrarische ondernemers behoefte hebben aan hogere erfmolens met een hogere energieopbrengst. De gestegen energieprijzen hebben veel impact op hun bedrijven. Agrariërs die geïnteresseerd zijn kunnen zich bij ons aanmelden voor een oriënterend gesprek. Zolang er plek is binnen de pilot worden zij vervolgens uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijkheden en voorwaarden. 

Meer informatie en aanmelden


Erfmolens

Foto: boerderij met erfmolen 15 meter (Bron foto: nieuwe oogst)