Nieuwe verkeersmaatregel Oude Willem

Er is per direct een verbod tot stilstaan ingesteld op de Oude Willemsweg in Oude Willem, tussen de Bosweg (Drenthe) en de Bosweg (Friesland). De plek is in trek bij veel natuurliefhebbers, maar het veelvuldig parkeren en stilstaan van auto’s aan weerzijden van de weg en in de berm beperkt de doorgang. Dit kan zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom hebben zowel de gemeente Westerveld als de gemeente Ooststellingwerf de maatregel genomen een verbod tot stilstaan in te stellen. Het verbod wordt met verkeersborden aangegeven.

Nieuwe verkeersmaatregel Oude Willem

afbeelding: verkeersbord verbod tot stilstaan