Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten ingetrokken voor locatie Dieverbrug

Onlangs is door het college van B&W besloten af te zien van de nieuwbouwplannen in Dieverbrug. Reden hiervoor is dat na onderzoek blijkt dat de locatie minder geschikt is voor grootschalige woningbouw.

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar het college verzocht onderzoek te doen naar alternatieve locaties. Dit onderzoek loopt nog, maar hieruit blijkt al wel dat er andere potentiële locaties zijn die meer geschikt zijn voor woningbouw. Om die reden is het voorkeursrecht gemeenten voor de locatie Dieverbrug ingetrokken. Alle direct betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd.