Hoge zorgkosten, maar een laag inkomen? Check dan snel of u in aanmerking komt voor de regeling ‘compensatie eigen risico’.

Heeft u hoge zorgkosten, maar een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunt u een financiële vergoeding voor uw zorgkosten aanvragen. De vergoeding is € 300,- per persoon per kalenderjaar. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in het verplichte eigen risico.

Wethouder Jacob Boonstra: “Mensen met hoge zorgkosten, hebben vaak al veel aan hun hoofd. Door het verplichte eigen risico komen daar voor mensen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen vaak nog financiële zorgen bij. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarvoor is de regeling ‘compensatie eigen risico’.”

Nieuwe naam

Deze regeling is niet geheel nieuw. Misschien kende u de regeling al onder de naam ‘tegemoetkoming aanvullende zorgkosten’. Met een paar kleine wijzigingen, is de regeling ook dit jaar weer beschikbaar voor mensen die door een laag inkomen financiële zorgen hebben over de te betalen zorgkosten. Vanaf nu heet de regeling ‘compensatie eigen risico’. Zo geeft de naam direct een duidelijk beeld van de mogelijke vergoeding. 

Kom ik in aanmerking voor de compensatie eigen risico? 

Kom ik in aanmerking voor de compensatie eigen risico? 

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont in de gemeente Westerveld
  • U heeft minimaal € 300,- van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering betaald. 
  • U heeft een laag inkomen (niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm)
  • U heeft weinig vermogen (lager dan de vermogensgrens van € 7.575,= alleenstaande  of € 15.150,= alleenstaande ouder/echtpaar/samenwonenden). 
  • Vermogen uit een eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

U kunt hier de compensatie eigen risico aanvragen. Lukt het u niet om een digitale aanvraag in te dienen, neem dan telefonisch contact op via 14 0521 of via mail info@gemeentewesterveld.nl