Compensatie eigen risico

Compensatie eigen risico

Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen en heeft u minimaal € 300,00 van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering betaald? Dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor uw hoge zorgkosten. De tegemoetkoming is € 300,00 per persoon per jaar

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Westerveld;
  • U heeft minimaal € 300,00 van het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering betaald.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens. 
  • Uw vermogen uit de woning waarin u verblijft wordt niet meegerekend met het vermogen. 
  • U kunt de tegemoetkoming 1 keer per kalenderjaar aanvragen en kan ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. 

Bewijsstukken

Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken aanleveren over uw inkomen, vermogen en het gebruik van het eigen risico. Vraagt u de tegemoetkoming ook voor uw partner aan? Dan moet u de toestemmingsverklaring bovenaan deze pagina aanleveren.

Aanvraag

De aanvraag dient voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend zijn. Dit betekent dat de tegemoetkoming van het jaar 2023 aangevraagd kan worden tot maximaal 1 juli 2024. 
De aanvraag dient u digitaal in via het aanvraagformulier bovenaan deze pagina.  
U logt in met uw eigen DigiD. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521.
Let op! Een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen. 

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mij van de VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.