Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

Deze week verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2024. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld.

Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak vermeld. Op de achterkant, in de bijsluiter en op onze website staat een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en over de vaststelling van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Heeft u vragen over het aanslagbiljet, neem dan eerst (telefonisch) contact met ons op. Bent u het niet eens met onze toelichting, dan kunt u alsnog eenvoudig en makkelijk een bezwaarschrift indienen. Dit is uiteraard gratis. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Als u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, vragen wij u om contact op te nemen met het team Belastingen om te controleren of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Automatische incasso

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagbiljetten in 8 termijnen te betalen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in. Meer informatie over deelname aan automatische incasso vindt u onder gemeentelijke belastingen, automatische incasso.

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit doet u door het invullen van het digitale aanvraagformulier kwijtschelding. Meer informatie en het digitale kwijtscheldingsformulier vindt u onder gemeentelijke belastingen, kwijtschelding.

Meer informatie

Meer informatie vindt u bij het onderwerp gemeentelijke belastingen. U kunt op gemeentelijke belastingen, WOZ-beschikking en taxatieverslag na ontvangst van het aanslagbiljet een taxatieverslag van de onroerende zaak downloaden. Op dit taxatieverslag staan de objectkenmerken en de WOZ-waarde vermeld.