Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521.

Belastingen

Hier vindt u informatie over onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, WOZ-waarde en andere gemeentelijke belastingen.