Erfgoedvisie en kerkenvisie

Voor erfgoed en kerken hebben we een visie geschreven. De erfgoedvisie en kerkenvisie vertellen hoe we met in de toekomst met erfgoed en kerkgebouwen omgaan.

  • Erfgoedvisie gemeente Westerveld

    Bij het vaststellen van de gemeentelijke cultuurnota is de inspanningsverplichting opgenomen om ook een gemeentelijke erfgoedvisie vast te stellen. De erfgoedvisie van de gemeente Westerveld is op 12 april 2022 door de raad vastgesteld.

  • Kerkenvisie gemeente Westerveld

    De kerkenvisie van de gemeente Westerveld is in het voorjaar van 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Een kerkenvisie is een visie op de toekomst van kerkgebouwen. In Westerveld staan 15 kerkgebouwen, waarvan 11 een monumentale status hebben; het merendeel als rijksmonument. Met het opstellen van een kerkenvisie willen we verkennen hoe we de belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen in de gemeente Westerveld stand kunnen houden.