Afvalinzameling

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Hiervoor werkt de gemeente samen met inzamelbedrijf ROVA.

Bijna alle huishoudens in Westerveld hebben drie containers voor het huishoudelijk afval:
* een minicontainer voor restafval (grijs deksel)
* een minicontainer voor PMD-afval (oranje deksel)
* een minicontainer voor GFT-afval (groene deksel).

Bij adressen waar geen minicontainers geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld bij gestapelde bouw of vakantieparken) kunnen inwoners hun afval aanbieden in (ondergrondse of bovengrondse) afvalcontainers. 

De gemeente zorgt niet voor de inzameling van niet huishoudelijk (bedrijfs)afval.