Rampen en crisis

De kans dat er in de gemeente Westerveld een ramp gebeurt is klein, maar altijd aanwezig. Daarom is het goed om stil te staan bij de risico’s die er zijn.

In ons dagelijks leven houden we er geen rekening mee dat ons elk moment van de dag een ramp kan overkomen. Toch is Nederland de afgelopen jaren door een aantal grote en kleinere rampen opgeschrikt. Dat kan ook in de gemeente Westerveld gebeuren. Het is van groot belang, dat u weet wat u moet doen en vooral wat u niet moet doen.

De gemeente Westerveld heeft een inventarisatie gedaan van de mogelijke risico’s die inwoners in de gemeente lopen. Ook is er een website waar de risico’s in alle gemeenten worden benoemd. De meeste risico’s zijn bekend, maar het is helaas niet mogelijk alle risico’s te kennen. We kunnen wel rampen voorkomen en beperken door de risico’s te kennen en ons hierop goed voor te bereiden.

Risicokaart

De gemeente brengt regelmatig de mogelijke risico’s in kaart en denkt na over maatregelen die getroffen kunnen worden. Op de risicokaart van Drenthe kunt u precies zien welke veiligheidsrisico’s er zijn en welke bescherming er is in geval van een calamiteit. U vindt hier de locaties waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, zoals explosieve, giftige en brandbare of ontvlambare stoffen. Ook kunt u zien waar de andere mogelijke risicobronnen zijn zoals weg, water en spoor.

De risicokaart heeft als doel een actueel en zo volledig mogelijk beeld te geven van de risico's in uw omgeving. Daarnaast is de risicokaart bedoeld om iedereen te laten nadenken over hoe we de veiligheid van onze woon-, werk- of leefomgeving kunnen vergroten. De risicokaart wordt regelmatig geactualiseerd. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de gemeente.

Risico’s in de gemeente

Wilt u weten hoe de gemeente Westerveld is voorbereid op eventuele rampen? U leest er alles over in het plan dat voor de regio Drenthe geldt: het regionaal crisisplan Drenthe. De risicoanalyse die door de gemeente is gemaakt geeft de volgende drie risico’s aan:

  • natuurbranden,
  • een pompstation plus LPG-vulpunten in woonwijken en
  • het Defensieterrein/Johannes Postkazerne (de opslag op het terrein en de Open dag).

Hier vindt u een overzicht van drie risico’s van rampen en crisis met daarin ook beschreven: ‘Wat is het gevaar’, ‘Welke veiligheidsmaatregelen zijn er’ en ‘Wat kunt u zelf doen’.

Terrorisme

Is er sprake van dreiging van terrorisme in Nederland? De overheid wil u zo goed mogelijk voorbereiden op en voorlichten over de dreiging van terrorisme. De website www.nctb.nl helpt hierbij.

Meer informatie

Ga naar www.crisis.nl/wees-voorbereid voor informatie en tips om u goed voor te bereiden op eventuele rampen en crises.