Extra inkomen

Heeft u geen inkomen, of heeft u een laag inkomen? Dan kan het zijn dat u weinig geld heeft voor bijvoorbeeld een sportvereniging, zwemlessen of andere kosten waarvoor u niet kunt sparen. Het minimabeleid van de gemeente biedt hiervoor financiële regelingen.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u (extra) kosten die u niet kan betalen dan kunt u de gemeente om geld vragen.

 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende kosten.

 • Regelingen voor kinderen

  Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

 • Jeugdfonds sport & cultuur

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag.

 • Studietoeslag

  Volgt u een studie, maar bent u door een medische beperking niet in staat om daarnaast te werken? Dan heeft u misschien recht op een studietoeslag.

 • Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

  Een tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering aanvragen.

 • Energietoeslag en Noodfonds Energie 2023

  Het kabinet heeft aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag dit jaar opnieuw wordt uitgekeerd. De Rijksoverheid werkt nog aan de wet die daarvoor nodig is en de regels voor 2023. U kunt op dit moment nog géén aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. Als hier meer over bekend is dan leest u dat op onze website.

 • Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Voor volwassenen met weinig of geen inkomen is het mogelijk om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De gemeente Westerveld haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, in navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Bereken uw recht

  Via de website van het Nibud kunt u direct zien op welke toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies u recht heeft.

 • Inkomens- en vermogensgrenzen 2023

  04 januari 2023

  Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden in 2023.