Speelterreinen

Om de leefomgeving te verbeteren, richt de gemeente diverse speelgelegenheden in, zoals (voetbal)trapveldjes en speelterreinen.

Per speelplek is bepaald hoeveel speeltoestellen er moeten zijn en voor welke leeftijdscategorie kinderen (0-12 jaar).

Normen

De normen voor de speelgelegenheden zijn onder andere:

  • het aantal kinderen in de buurt;
  • de leeftijd van de kinderen;
  • de afstand naar de speelplek.

Onderhoud

Het onderhoud van de speeltoestellen is in handen van de gemeente. De gemeente voert regelmatig controles uit, om te kijken of de toestellen en ondergrond voldoen aan de wettelijke eisen. De laatste jaren zijn deze keuringseisen behoorlijk aangescherpt en worden veel toestellen vervangen en aangepast.

Leeftijdsopbouw in de wijk

In de loop van de jaren verandert de leeftijdsopbouw van een wijk sterk en is het mogelijk dat afgekeurde en verwijderde toestellen niet meer worden herplaatst. Andersom kan natuurlijk ook: is het aantal kinderen in een woonwijk toegenomen, dan moeten er speelmogelijkheden bijkomen.

Als de gemeente speeltoestellen gaat plaatsen of vervangen, dan gebeurt dat altijd in overleg met buurtbewoners en de verenigingen voor Plaatselijk Belang (indien aanwezig in uw woonplaats).

Schade, klachten of informatie

Schade aan toestellen kunt u melden bij de gemeente. Is de schade niet direct te herstellen, dan worden toestellen vaak tijdelijk verwijderd om ongelukken te voorkomen. Voor informatie of klachten en meldingen kunt u contact opnemen met de gemeente.