Initiatieven

De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld.

Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

Subsidie aanvragen

Heeft u ook zo’n spannend, leuk, mooi, vernieuwend of zorgzaam initiatief en wilt u subsidie aanvragen? Houd er rekening mee dat het initiatief gedragen wordt door de inwoners van Westerveld. Daarnaast wordt er getoetst op relevantie, innovatie, het maatschappelijk effect en moet het idee een meerwaarde hebben voor de inwoners. Verder gaat het om een eenmalige subsidie en is medefinanciering nodig om het (lange termijn) resultaat te kunnen bereiken.

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. De sluitingsdata van de subsidierondes zijn 1 januari, 1 april en 1 september. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de aanvraag. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie