Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een starterslening te krijgen.

De gemeente Westerveld wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug bieden met de starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen datgene wat u maximaal kunt lenen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.

Voorwaarden

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de starterslening:

 • U moet een sociale of economische binding met de gemeente Westerveld hebben.
  • Sociale binding: u woont minimaal 1 jaar in de gemeente Westerveld (inwonend of in een zelfstandige huurwoning) of een van uw ouders woont in de gemeente Westerveld en u studeert of gaat naar school buiten de gemeente en gaat zich binnen een jaar na afronding van de studie opnieuw in de gemeente vestigen. Voordat u uw studie begon, heeft u minimaal 1 jaar in de gemeente gewoond.
  • Economische binding: u heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week en minimaal 1 jaar bij een bedrijf in de gemeente Westerveld.
 • U bent jonger dan 35 jaar.
 • De koopwoning kost maximaal € 185.000.
 • De starterslening is van toepassing op bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen in de gemeente Westerveld.
 • Als er sprake is van een nieuwbouwkoopwoning mag er geen sprake zijn van gebruik van meerdere (gemeentelijke) stimuleringsregelingen, zoals grondprijsreductie.
 • Woningen die door corporaties rechtstreeks worden verkocht, komen niet in aanmerking voor een starterslening. Soms kan van deze voorwaarde ontheffing verleend worden. Vraag naar de mogelijkheden.
 • U moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Aanvraag

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met de gemeente om de starterslening aan te vragen.

 • U vraagt een starterslening aan door contact op te nemen met de gemeente via 14 0521 of een mail sturen aan info@gemeentewesterveld.nl. In overleg met de gemeente wordt gekeken of u voldoet aan de voorwaarden. Als u voldoet, dan sturen wij u een op naam gestelde toewijzingsbrief toe.
 • Vervolgens kunt u online op de website van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)  een aanvraag indienen waar u de toewijzingsbrief van de gemeente aan toevoegt. SVn behandelt en verstrekt de startersleningen. Op basis van de ingevulde stukken beoordeelt  SVn of u een starterslening kunt krijgen en de hoogte daarvan. De gemeente krijgt van deze beoordeling een afschrift.
 • SVn brengt bij een positieve krediettoets een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.
 • U stuurt vervolgens een kopie van deze Svn-offerte naar de hypotheekverstrekker.
 • Als u de offerte accepteert en aan de voorwaarden voldoet, stuurt het SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van het SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Twee delen

De starterslening bestaat uit twee delen

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.