Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een starterslening te krijgen.

De gemeente Westerveld wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug bieden met de starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen datgene wat u maximaal kunt lenen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.

Voorwaarden

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de starterslening:

 • U moet een sociale of economische binding met de gemeente Westerveld hebben.
  • Sociale binding: u woont minimaal 1 jaar in de gemeente Westerveld (inwonend of in een zelfstandige huurwoning) of een van uw ouders woont in de gemeente Westerveld en u studeert of gaat naar school buiten de gemeente en gaat zich binnen een jaar na afronding van de studie opnieuw in de gemeente vestigen. Voordat u uw studie begon, heeft u minimaal 1 jaar in de gemeente gewoond.
  • Economische binding: u heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week en minimaal 1 jaar bij een bedrijf in de gemeente Westerveld.
 • U bent jonger dan 35 jaar.
 • De koopwoning kost maximaal € 185.000.
 • De starterslening is van toepassing op bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen in de gemeente Westerveld.
 • Als er sprake is van een nieuwbouwkoopwoning mag er geen sprake zijn van gebruik van meerdere (gemeentelijke) stimuleringsregelingen, zoals grondprijsreductie.
 • Woningen die door corporaties rechtstreeks worden verkocht, komen niet in aanmerking voor een starterslening. Soms kan van deze voorwaarde ontheffing verleend worden. Vraag naar de mogelijkheden.
 • U moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Aanvraag

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met de gemeente om de starterslening aan te vragen.

 • U vraagt een starterslening aan door contact op te nemen met de gemeente via 14 0521 of een mail sturen aan info@gemeentewesterveld.nl. In overleg met de gemeente wordt gekeken of u voldoet aan de voorwaarden. Als u voldoet, dan sturen wij u een starterspakket en een op naam gestelde toewijzingsbrief toe.
 • Dit starterspakket kan dan (eventueel in overleg met uw financieel adviseur) ingevuld worden en voorzien worden van alle gevraagde bijlagen. Samen met de toewijzingsbrief van de gemeente kan de aanvraag ingediend worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) via kredietverlening@svn.nl. SVn behandelt en verstrekt de startersleningen. Op basis van de ingevulde stukken beoordeelt  SVn of u een starterslening kunt krijgen en de hoogte daarvan. De gemeente krijgt van deze beoordeling een afschrift.
 • SVn brengt bij een positieve krediettoets een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.
 • U stuurt vervolgens een kopie van deze Svn-offerte naar de hypotheekverstrekker.
 • Als u de offerte accepteert en aan de voorwaarden voldoet, stuurt het SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van het SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Twee delen

De starterslening bestaat uit twee delen

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.