Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een starterslening te krijgen.

De gemeente Westerveld wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug bieden met de starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen datgene wat u maximaal kunt lenen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.

Voorwaarden

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de starterslening:

 • U moet een sociale of economische binding met de gemeente Westerveld hebben.
  • Sociale binding: u woont minimaal 1 jaar in de gemeente Westerveld (inwonend of in een zelfstandige huurwoning) of een van uw ouders woont in de gemeente Westerveld en u studeert of gaat naar school buiten de gemeente en gaat zich binnen een jaar na afronding van de studie opnieuw in de gemeente vestigen. Voordat u uw studie begon, heeft u minimaal 1 jaar in de gemeente gewoond.
  • Economische binding: u heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week en minimaal 1 jaar bij een bedrijf in de gemeente Westerveld.
 • U bent jonger dan 35 jaar.
 • De koopwoning kost maximaal € 185.000.
 • De starterslening is van toepassing op bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen in de gemeente Westerveld.
 • Als er sprake is van een nieuwbouwkoopwoning mag er geen sprake zijn van gebruik van meerdere (gemeentelijke) stimuleringsregelingen, zoals grondprijsreductie.
 • Woningen die door corporaties rechtstreeks worden verkocht, komen niet in aanmerking voor een starterslening.
 • U moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Aanvraag

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een starterslening aanvragen door verschillende formulieren in te sturen. U kunt voor meer informatie ook een afspraak maken met het team Leefomgeving van de gemeente.

 • U vraagt een starterslening aan door een aanvraagformulier op te vragen via info@gemeentewesterveld.nl of via 14 0521. Dit formulier vult u in en stuurt u naar de gemeente.
 • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) behandelt en verstrekt de startersleningen. Op basis van het ingevulde aanvraagformulier en de overige stukken beoordeelt het SVn of u een starterslening kunt krijgen en de hoogte daarvan. Het SVn stuurt een advies naar de gemeente. Vervolgens ontvangt u van de gemeente een toewijzings- of afwijzingsbrief.
 • Met de toewijzingsbrief van de gemeente vraagt u een hypotheek aan bij een bank van uw keuze. De bank maakt een offerte die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief.
 • U stuurt een kopie van de getekende hypotheekofferte van de bank naar het SVn. U ontvangt van het SVn een offerte voor de starterslening. Als u de offerte accepteert en aan de voorwaarden voldoet, stuurt het SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van het SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Twee delen

De starterslening bestaat uit twee delen

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.