Openbare orde en veiligheid

Informatie over leefbaarheid en veiligheid en een overzicht van belangrijke instanties bij nood.

 • Politie

  De lokale politiezorg in Westerveld wordt uitgevoerd door politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe. Zij werken vanuit het politiebureau in Meppel.

 • Brandweer

  Bij de brandweer Zuidwest Drenthe werken zowel beroepskrachten (bijvoorbeeld adviseurs en ondersteuners) als vrijwilligers.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente, of u zich daar wel aan houdt.

 • Rampen en crisis

  De kans dat er in de gemeente Westerveld een ramp gebeurt is klein, maar altijd aanwezig. Daarom is het goed om stil te staan bij de risico’s die er zijn.

 • Vuurwerk afsteken

  U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 's nachts. Op andere tijden is het verboden.

 • Carbidschieten

  Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodig overlast.

 • Kampvuur

  Wilt u een kampvuur stoken? Dan moet u hiervoor toestemming vragen aan de gemeente.

 • Paasvuur

  Wilt u een paasvuur organiseren? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente.

 • Demonstratie of betoging

  Wilt u een openbare betoging organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.