Openbare orde en veiligheid

Vuur stoken, vuurwerk, carbid, demonstratie of betoging, toezicht en handhaving, politie, brandweer, rampen en crises.

 • Integraal Veiligheidsplan 2023-2027

  Als gemeente dragen we zorg voor een veilige leefomgeving. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners; het raakt ons immers allemaal. We kunnen stellen dat Westerveld een relatief veilige gemeente is. Dat willen we graag zo houden.

 • Rampen en crisis

  De kans dat er in de gemeente Westerveld een ramp gebeurt is klein, maar altijd aanwezig. Daarom is het goed om stil te staan bij de risico’s die er zijn.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente, of u zich daar wel aan houdt.

 • Politie

  Politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe voeren vanuit de politiebureaus in Diever, Meppel, Beilen en Hoogeveen de lokale politiezorg uit.

 • Brandweer en brandveiligheid

  De brandweer kan u advies geven over de brandveiligheid van uw woning of (bedrijfs)pand.

 • Carbidschieten

  Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodig overlast.

 • Paasvuur

  Als u een paasvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming vragen aan de gemeente.

 • Kampvuur

  Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming vragen aan de gemeente.

 • Vuurwerk afsteken

  Wanneer u vuurwerk wilt afsteken moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

 • Demonstratie of betoging

  Wilt u een openbare betoging organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Burenruzie en buurtbemiddeling

  Ergernis over geluid, huisdieren of een verkeerd geparkeerde auto? Wat voor de ene buur gewoon is, is voor een andere buur storend. Heeft u een conflict met buren of buurtgenoten en komt u er (samen) niet (meer) uit? U kunt gratis gebruik maken van Buurtbemiddeling Westerveld.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Voor een veilige en leefbare buurt is het belangrijk dat buurtbewoners informatie met elkaar delen. Een WhatsApp buurtpreventie kan daarbij helpen. Inwoners zijn via een WhatsApp buurtpreventie een extra paar ogen en oren voor de politie. De meeste woninginbraken worden namelijk voorkomen of opgelost dankzij oplettende buren.