Openbare orde en veiligheid

Vuur stoken, vuurwerk, carbid, demonstratie of betoging, toezicht en handhaving, politie, brandweer, rampen en crises.

 • Vuurwerk afsteken

  Wanneer u vuurwerk wilt afsteken moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

 • Carbidschieten

  Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodig overlast.

 • Paasvuur

  Als u een paasvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming vragen aan de gemeente.

 • Kampvuur

  Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming vragen aan de gemeente.

 • Demonstratie of betoging

  Wilt u een openbare betoging organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente, of u zich daar wel aan houdt.

 • Politie

  Politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe voeren vanuit het politiebureau in Meppel de lokale politiezorg uit.

 • Brandweer en brandveiligheid

  De brandweer kan u advies geven over de brandveiligheid van uw woning of (bedrijfs)pand.

 • Rampen en crisis

  De kans dat er in de gemeente Westerveld een ramp gebeurt is klein, maar altijd aanwezig. Daarom is het goed om stil te staan bij de risico’s die er zijn.