Paasvuur

Wilt u een paasvuur organiseren? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente.

Voorwaarden

Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden die gelden bij het aanvragen van de ontheffing:

  • De gemeente verleent ontheffing voor slechts één paasvuur per dorp of dorpskern per kalenderjaar.
  • Alleen organisaties en instellingen die een lokaal maatschappelijk doel vertegenwoordigen kunnen een ontheffing krijgen.
  • Het paasvuur moet openbaar toegankelijk zijn.
  • De ‘paasbult’ mag alleen worden opgebouwd met snoeihout van particulieren.
  • De afstand van het paasvuur ten opzichte van gebouwen, bebouwde kom en natuur moet minimaal 100 meter zijn.

Het is belangrijk dat u aan alle voorwaarden en voorschriften uit de beleidsregels paasvuren voldoet om de ontheffing te krijgen en te houden.

Kosten

€ 52,- (tarief 2020)

Aanvraag

De toestemming, ofwel de ontheffing, die u nodig heeft voor organiseren van een paasvuur, vraagt u aan via het aanvraagformulier paasvuur bovenaan deze pagina.

Voor het verbranden van ziek hout en voor natuurbeheer kunt u ook bij de gemeente terecht voor een ontheffing.

Meer informatie

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)