Vuurwerk afsteken

Dit jaar geldt in verband met corona een vuurwerkverbod (met uitzondering van klasse 1, zoals sterretjes).

Vuurwerkverbod jaarwisseling 2020/2021

 • Tijdens de jaarwisseling 2020/2021 is het verboden consumentenvuurwerk af te steken.
 • Ook het vervoeren en verkopen van consumentenvuurwerk is dit jaar verboden.
 • Het is verboden in het buitenland gekocht vuurwerk naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden.
 • Alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten, mag u afsteken. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop. Vanaf 12 jaar mag u dit kopen en gebruiken.
 • Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen.
  • Bent u op straat of in de auto in het bezit van consumentenvuurwerk, dan riskeert u een boete van minimaal € 100.
  • Steekt u consumentenvuurwerk af, dan is de boete minimaal € 250.
  • Bent u in het bezit van illegaal vuurwerk of steekt u illegaal vuurwerk af: dan is de boete minimaal € 400.
  • Kinderen van 12 tot en met 17 jaar die consumentenvuurwerk bij zich hebben of afsteken kunnen een Halt-straf krijgen.
  • Iemand die meerdere keren de regels overtreedt, wordt zwaarder .bestraft. Ook als het om grote hoeveelheden vuurwerk gaat, wordt de strafmaat verzwaard.
  • Naast een boete krijgt u ook een aantekening in uw strafblad.

Meer informatie