Handige links en informatie

Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

 • Heeft u zorg, hulp of financiële steun nodig? Regelhulp.nl is een website voor mensen met een beperking, ouderen en iedereen in hun omgeving. Regelhulp laat zien welke oplossing bij uw situatie past.
 • Op de website van Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de landelijke wetgeving op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs en de Participatiewet.
 • Informatie voor opvoeders, opgedeeld in verschillende levensfasen leest u op de webstie www.opvoeden.nl
 • Buurtgezinnen Westerveld koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt.
 • www.infovoorjou.nl Informatie voor jongeren. Verschillende onderwerpen die jongeren bezig houden.
 • www.verwijzingswijzer.nl Op deze website kunt u zien welke bouwstenen voor jeugd er zijn en welke aanbieders hiervoor zijn ingekocht door de gemeente Westerveld.
 • westerveld.socialekaartnederland.nl Een overzicht van voorzieningen in onze gemeente en daarbuiten.
 • Welzijn MensenWerk zet zich in om mensen, jong en oud, een betekenisvol leven te geven door iedereen mee te laten doen, dorpen en wijken leefbaar te houden en vrijwilligers aan zet te laten
 • www.Westerveldverbonden.nu: Hier vindt u organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen dorp en buurt. Op dit platform zijn alle sociale activiteiten voor jong en oud in Westerveld te vinden.
 • www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl Op deze website kunt u een melding doen over discriminatie.
 • www.hoewerktdevoedselbank.nl/ Een eenvoudige uitleg hoe de voedselbank werkt.
 • Buurtbemiddeling is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Westerveld die een oplossing of advies zoeken voor een ergernis met de buren of het voorkomen daarvan.