Huisnummer aanvragen

U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor verblijfsobjecten (zoals een woning, winkel of restaurant), standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan) en ligplaatsen (voor boten). Als eigenaar of gebruiker mag u niet zelfstandig een huisnummer toekennen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag voor een huisnummer.

Het toekennen van een huisnummer heeft tot gevolg dat u de volgende belastingen gaat betalen:

  • aanslag onroerende zaak belastingen eigendom en/of gebruik
  • rioolrecht
  • afvalstoffenheffingen (het plaatsen van twee containers, één grijze en één groene)
  • reinigingsrecht (alleen van toepassing voor bedrijven)

Aanvraag

U kunt de aanvraag indienen bij de gemeente door middel van het Aanvraagformulier huisnummering (PDF 95,4 kB). Hierbij moet u in elk geval aanleveren:

Huisnummerbordje

U bent verplicht binnen vier weken na kennisgeving van een huisnummerbesluit dit nummer aan te brengen nabij de ingang van uw pand. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De gemeente zorgt op uw verzoek voor het aanbrengen van huisnummerbordjes.

Toetsingscriteria

De gemeente kent huisnummers toe bij nieuwbouw, splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering, mits dit verzoek voldoet aan in de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen gestelde regelgeving. De Wet BAG geeft voor een verblijfsobject de volgende definitie: "een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen".

Toetsingscriteria zijn:

  • betreedbaarheid
  • samenhangend gebruik
  • afsluitbaarheid
  • geen dienstbaarheid.

Verordening

De gemeente heeft beleid opgesteld voor het toekennen van huisnummers namelijk de Verordening op de benoeming van openbare ruimte en de toekenning van huisnummers 2011.