Woonprogramma Westerveld 2022 - 2026

Ook in de gemeente Westerveld hebben we te maken met een groeiende vraag naar woningen. Het aantal woningen dat we willen bouwen vanuit het Coalitieakkoord is verdubbeld naar 1.000 woningen in 2030. Dit betekent fors aan de slag op de woningmarkt.

Voor op de korte termijn hebben we plannen voor de eerste 500 woningen redelijk concreet. Het gaat om woningbouwplannen in procedure of soms nog schetsplannen. 

Voor de overige 500 woningen, op de wat langere termijn, zijn we op zoek naar bouwlocaties en alternatieven om woonruimte te creëren. 

In onze Woonvisie (2019) aangevuld met een Addendum (2022) en uitvoeringsprogramma (2023), beschrijven wij onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren. Hiermee kunnen we beter inspelen op de toenemende vraag en zoveel mogelijk proberen te versnellen om voldoende woningen te laten bouwen. Dit is wat we willen bereiken:

  1. Meer betaalbare woningen realiseren, vooral voor starters en senioren.
  2. Het bouwen van flexwoningen voor onder andere spoedzoekers. 
  3. Het realiseren van minimaal 100 nieuwe sociale huurwoningen. 
  4. Meer regie pakken door gronden te verwerven voor woningbouw.
  5. Meer mogelijkheden onderzoeken om extra woningen te kunnen bouwen door bijv. het splitsen van woningen te verruimen, het bouwen op of bij bestaande (boeren)erven en het bouwen op onbebouwde percelen in de dorpskernen.


Overzicht woningbouwplannen


Gestart

 

’t Olde Schoelplein in Diever (nieuwbouw 6 woningen)
Het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend.
Verwachting: start bouw in het voorjaar van 2024.

Microwoningen Kalterbroeken in Diever (nieuwbouw 8 woningen)
Het bestemmingsplan is vastgesteld. De bouwfase is gestart.
Verwachting: woningen zijn in de zomer van 2024 gerealiseerd.

Vledderveen (nieuwbouw eerste 10 van 21)
Het bestemmingsplan is vastgesteld.
De eerste 10 kavels zijn uitgegeven en de woningen kunnen gebouwd worden.
Verwachting: de 11 overgebleven kavels worden naar verwachting in 2024 uitgegeven.  
 

Aanvragen of plannen in procedure 


Regio Wapse
 

Wapse, Sportveld deel Noord (11 woningen) en deel Zuid (22 woningen)
Eigenaar: gemeente
Status: bestemmingsplan gereed
Opmerking: mogelijkheden voor een andere locatie dan het sportveld worden nader onderzocht en besproken.  


Regio Dwingeloo


Dwingeloo, Valderse III (100 woningen)
Eigenaar: particulier
Status: het ontwerpbestemmingsplan is gereed en ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. 

Dwingeloo, Storkschoollocatie (< 20 woningen)
Eigenaar: gemeente
Status: conceptfase planontwikkeling in samenwerking met Actium

Dwingeloo, Heuvelenweg 34 (< 20 woningen)
Eigenaar: particulier
Status: conceptfase


Regio Havelte


Havelte, Meerkamp-West (90 woningen)
Eigenaar: particulier
Status:  vastgesteld bestemmingsplan voor 90 woningen waarvoor een uitwerkingsplan moet worden opgesteld

Havelte, park Hesselte (aantal woningen nog niet omschreven)
Eigenaar: gemeente
Status: eerste kwartaal 2024 wordt een projectplan inclusief stedenbouwkundig ontwerp opgesteld.
 

Regio Vledder


Vledder-Noord, fase 2 en 3 (totaal 70 woningen)
Eigenaar: gemeente
Status: het ontwerp uitwerkingsplan fase 2 is gereed en ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.


Regio Wilhelminaoord
 

Wilheminaoord, Vaartweg (nieuwbouw 6 woningen)
Eigenaar: particulier
Status: het ontwerp uitwerkingsplan is gereed en ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. 

Wilhelminaoord, RK Kerk (nieuwbouw 18 zorgwoningen)
Eigenaar: particulier
Status: de ontwerp omgevingsvergunning is gereed en heeft tot en met 20 december 2023 ter inzage gelegen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bouwproject Mantelhuys Vledder
Foto: Woningbouw in Westerveld