Woonprogramma Westerveld 2022 - 2026

Ook in de gemeente Westerveld hebben we te maken met een groeiende vraag naar woningen. Het aantal woningen dat we willen bouwen vanuit het Coalitieakkoord is verdubbeld naar 1.000 woningen in 2030. Dit betekent fors aan de slag op de woningmarkt.

Voor op de korte termijn hebben we plannen voor de eerste 500 woningen redelijk concreet. Het gaat om woningbouwplannen in procedure of soms nog schetsplannen. 

Voor de overige 500 woningen, op de wat langere termijn, zijn we op zoek naar bouwlocaties en alternatieven om woonruimte te creëren. 

In onze Woonvisie (2019) aangevuld met een Addendum (2022) en uitvoeringsprogramma (2023), beschrijven wij onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren. Hiermee kunnen we beter inspelen op de toenemende vraag en zoveel mogelijk proberen te versnellen om voldoende woningen te laten bouwen. Dit is wat we willen bereiken:

  1. Meer betaalbare woningen realiseren, vooral voor starters en senioren.
  2. Het bouwen van flexwoningen voor onder andere spoedzoekers. 
  3. Het realiseren van minimaal 100 nieuwe sociale huurwoningen. 
  4. Meer regie pakken door gronden te verwerven voor woningbouw.
  5. Meer mogelijkheden onderzoeken om extra woningen te kunnen bouwen door bijv. het splitsen van woningen te verruimen, het bouwen op of bij bestaande (boeren)erven en het bouwen op onbebouwde percelen in de dorpskernen.


Overzicht woningbouwplannen


Gestart

 

’t Olde Schoelplein in Diever (nieuwbouw 6 woningen)
Het bestemmingsplan is vastgesteld.
Verwachting: woningen zijn in het voorjaar van 2024 gerealiseerd.

Microwoningen Kalterbroeken in Diever (nieuwbouw 8 woningen)
Het bestemmingsplan is vastgesteld.
Verwachting: woningen zijn in het voorjaar van 2024 gerealiseerd.

Vledderveen (nieuwbouw eerste 10 van 21)
Het bestemmingsplan is vastgesteld.
De eerste 10 kavels zijn uitgegeven en de woningen kunnen gebouwd worden.
Verwachting: de 11 overgebleven kavels worden naar verwachting in 2024 uitgegeven.  
 

Aanvragen of plannen in procedure 


Regio Wapse
 

Wapse, Sportveld deel Noord (11 woningen) en deel Zuid (22 woningen)
Eigenaar: gemeente
Status: bestemmingsplan gereed
Opmerking: mogelijkheden voor een andere locatie dan het sportveld worden besproken.  


Regio Dwingeloo


Dwingeloo, Valderse III (67 woningen)
Eigenaar: particulier
Status: er wordt een ontwerpbestemmingsplan voorbereid. 

Dwingeloo, Storkschoollocatie (< 20 woningen)
Eigenaar: gemeente
Status: conceptfase 

Dwingeloo, Heuvelenweg 34 (< 20 woningen)
Eigenaar: particulier
Status: conceptfase


Regio Havelte


Havelte, Meerkamp-West (90 woningen)
Eigenaar: particulier
Status:  vastgesteld bestemmingsplan voor 
90 woningen waarvoor een uitwerkingsplan moet worden opgesteld

Havelte, park Hesselte (aantal woningen nog niet omschreven)
Eigenaar: gemeente
Status: er wordt een projectplan opgesteld
 

Regio Vledder


Vledder-Noord, fase 2 en 3 (resp. 16 en 54 woningen)
Eigenaar: gemeente
Status: bestemmingsplan vastgesteld, uitwerkingsplannen fase 2 en 3 nodig voor bouw woningen


Regio Wilhelminaoord
 

Wilheminaoord, Vaartweg (nieuwbouw 6 woningen)
Eigenaar: particulier
Status: conceptfase

Wilhelminaoord, RK Kerk (18 zorgwoningen)
Eigenaar: particulier
Status: conceptfase 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bouwproject Mantelhuys Vledder
Foto: Woningbouw in Westerveld